W przypadku braku możliwości skontaktowania się z oddziałem lub jako bezpośredni kontakt poza godzinami pracy biur:
Linia alarmowa serwisu 24/7 tel. +48 609 660 392
<