Glazurowa 7, Kowale
80-180 Gdańsk

Phone + 48 58 301 89 46
gdansk@yale.emtor.pl
Dział Serwisu
tel. +48 59 841 10 64
serwis.gdansk@yale.emtor.pl
W przypadku braku możliwości skontaktowania się z oddziałem
lub jako bezpośredni kontakt poza godzinami pracy biur
Linia alarmowa serwisu 24/7 tel. +48 609 660 392