Cennik usług serwisowych EMTOR - Dokument w formie pliku .pdf

 Cennik stawek za robociznę
 Lp.  Rodzaj usługi  Kwota
  1  Roboczogodzina pracy Technika Serwisu1  205 zł/rbg
  2  Usługa asysty UDT2  205 zł/rbg
  3
 
 Obliczenie stopnia wykorzystania resursu  350 zł / Nowy Klient
 Stawka indywidualna / Stały Klient
  4  Ocena stanu technicznego urządzenia po osiągnięciu resursu  1 500 zł
  5  Przygotowanie kompletu dokumentacji UDT  1 000 zł
  6  Usługa czynności operatorskich podczas badania UDT  200 zł 
  7  Wykonanie pomiaru elektrycznego (pomiar rezystancji)  350 zł 

Wskazana stawka dotyczy roboczogodziny wynoszącej 60 minut. Minimalny czas pracy Technika Serwisu wynosi 30 minut
  Okres wykonywania czynności liczony jest od momentu rozpoczęcia pracy przy jednym urządzeniu

Minimalny czas pracy Technika Serwisu w zakresie asysty UDT wynosi 1 roboczogodzinę
 

Cennik stawek za dojazd
  1   Jeden kilometr dojazdu Technika Serwisu3  3,20 zł/km                                
  2  Opłata zryczałtowana za dojazd Technika Serwisu4  190 zł

Stawka za kilometr liczona jest od miejsca wykonywania usługi serwisowej do najbliższego punktu serwisowego

Dojazd zryczałtowany dotyczy odległości do 30 km między miejscem wykonywania usługi serwisowej, a najbliższym     
  punktem serwisowym


Cennik obowiązuje od 2023.03.01. Do ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT 23%