Pakiet Full Service obejmuje pełną opiekę serwisową nad parkiem maszynowym Klienta, tj. przeprowadzanie przeglądów serwisowych i dokonywanie napraw, jak również części elektroniczne, opony, łańcuchy, widły w wózkach nowych.

Pakiet Full Service All Inclusive dzieli się na:

  • Full Service All Inclusive Mobilny,
  • Full Service All Inclusive Stacjonarny.
     
Pakiet Full Service All Inclusive EMTOR - Dokument w formie pliku .pdf

Full Service All Inclusive
 Lp.  Rodzaj usługi Full Service 
All Inclusive Mobilny
Full Service
All Inclusive Stacjonarny
 1  Koszt robocizny - przegląd techniczny                      ✓                     ✓
 2  Dojazd - przegląd techniczny                      ✓                     ✓
 3  Części - przegląd techniczny                      ✓                     ✓
 4  Resurs                      ✓                     ✓
 5  Pomiary rezystancji                       ✓                     ✓
 6  Przegląd baterii trakcyjnej - sprawdzenie                      ✓                     ✓
 7  Koszt robocizny - naprawy                      ✓                     ✓
 8  Dojazd - naprawy                      ✓                     ✓
 9  Części - naprawy                      ✓                     ✓
 10  Wymiana ogumienia (opony/rolki)                      ✓                     ✓
 11  Wymiana wideł                      ✓                     ✓
 12  Wymiana baterii                       -                      -
 13  Asysta przy przeglądzie UDT                      ✓                     ✓
 14  Stały rabat                      ✓                     ✓
 15  Gwarancja na wykonaną usługę                      ✓                     ✓
 16  Dodatkowa informacja o konieczności
 wykonywania prac dodatkowych
                     ✓                     ✓
 17  Dodatkowa informacja o ewentualnych
 nieprawidłowościach w konserwacji codziennej
                     ✓                     ✓
 18  Utylizacja odpadów powstałych
 w wyniku czynności serwisowych
                     ✓                     ✓
 19  Ubezpieczenie AC                      ✓                     ✓
 20  Serwis u Klienta - warsztat na miejscu                       -                     ✓
 21  Monitoring wózka (FLS)                      ✓                     ✓
 22  Czas reakcji serwisu                    24h                    1h
           (w godzinach
           pracy serwisu)
 23  Forma płatności                 Ryczałt
             miesięczny
                Ryczałt
             miesięczny

" ✓ " - usługa serwisowa jest w zakresie pakietu, rozliczana w ramach opłaty serwisowej za pakiet

" - "  - usługa serwisowa jest poza zakresem pakietu, płatna dodatkowo