Pakiet Full Service obejmuje pełną opiekę serwisową nad parkiem maszynowym Klienta, tj. przeprowadzanie przeglądów serwisowych i dokonywanie napraw w wózkach nowych.

Pakiet Full Service dzieli się na:

  • Full Service Mobilny,
  • Full Service Stacjonarny.
     
Pakiet Full Service EMTOR - Dokument w formie pliku .pdf

 Full Service
 Lp.  Rodzaj usługi Full Service Mobilny Full Service Stacjonarny  
 1  Koszt robocizny - przegląd techniczny                    ✓                       ✓
 2  Dojazd - przegląd techniczny                    ✓                       ✓
 3  Części - przegląd techniczny                    ✓                       ✓
 4  Resurs                    ✓                       ✓
 5  Pomiary rezystancji                    ✓                       ✓
 6  Przegląd baterii trakcyjnej - sprawdzenie                   ✓                       ✓
 7  Koszt robocizny - naprawy                   ✓                       ✓
 8  Dojazd - naprawy                   ✓                       ✓
 9  Części - naprawy                   ✓                       ✓
 10  Wymiana ogumienia (opony/rolki)                    -                       -
 11  Wymiana wideł                    -                       -
 12  Wymiana baterii                    -                       -
 13  Asysta przy przeglądzie UDT                   ✓                        ✓
 14  Stały rabat                   ✓                        ✓
 15  Gwarancja na wykonaną usługę                   ✓                        ✓
 16  Dodatkowa informacja o konieczności
 wykonywania prac dodatkowych
                  ✓                       ✓
 17  Dodatkowa informacja o ewentualnych
 nieprawidłowościach w konserwacji codziennej
                  ✓                       ✓
 18  Utylizacja odpadów powstałych
 w wyniku czynności serwisowych
                 ✓                       ✓
 19  Ubezpieczenie AC                    -                        -
 20  Serwis u Klienta - warsztat na miejscu                    -                       ✓
 21  Monitoring wózka (FLS)                    -                        -
 22  Czas reakcji serwisu                  24h

                     1h
            (w godzinach
            pracy serwisu)

 23  Forma płatności               Ryczałt
          miesięczny

 
                  Ryczałt
               miesięczny

" ✓ " - usługa serwisowa jest w zakresie pakietu, rozliczana w ramach opłaty serwisowej za pakiet

" - "  - usługa serwisowa jest poza zakresem pakietu, płatna dodatkowo