Z przyjemnością pragniemy zaprezentować Państwu ofertę pakietów serwisowych zapewniających doskonały stan techniczny wózków będących pod stałą kontrolą specjalistów.

Pakiet Full Service obejmuje pełną opiekę serwisową nad parkiem maszynowym Klienta, tj. przeprowadzanie przeglądów serwisowych i dokonywanie napraw.

Pakiet Full Service obejmuje

  • przeglądy okresowe zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki
  • w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego urządzeń transportu bliskiego;
  • części i materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania obsługi technicznej
  • zgodnie z DTR producenta
  • robociznę
  • dojazd oraz
  • naprawy wynikające z normalnego zużycia podczas eksploatacji wózka.

Maszyny objęte umową:

  • wózki nowe