Pakiet Opieka polega na pełnieniu obsługi serwisowej nad parkiem maszynowym klienta w zakresie wykonywania przeglądów okresowych w wózkach nowych, bądź używanych.

Korzyścią dla Klienta jest przeniesienie odpowiedzialności za monitorowanie przez Emtor okresu, w którym należy dokonać konserwacji w wózkach oraz fachowa stała opieka nad maszynami.

Pakiet Opieka dzieli się na:

  • Ryczałty za przeglądy,
  • Serwis na żądanie,
  • Serwis stacjonarny / Ryczałt za mechaników.
     
Pakiet Opieka EMTOR - Dokument w formie pliku .pdf

 Pakiety Serwisowe - Opieka
 Lp.  Rodzaj usługi Ryczałt za
przeglądy
Serwis
na żądanie     
Serwis stacjonarny 
/ Ryczałt za mechaników   
 1  Koszt robocizny - przegląd techniczny        ✓             -                     ✓
 2  Dojazd - przegląd techniczny        ✓             -                     ✓
 3  Części - przegląd techniczny        ✓             -                      -
 4  Resurs        ✓             -                      -
 5  Pomiary rezystancji         ✓             -                      -
 6  Przegląd baterii trakcyjnej - sprawdzenie        ✓             -                      -
 7  Koszt robocizny - naprawy         -             -                     ✓
 9  Dojazd - naprawy         -             -                     ✓
 9  Części - naprawy         -             -                      -
 10  Wymiana ogumienia (opony/rolki)         -             -                      -
 11  Wymiana wideł         -             -                      -
 12  Wymiana baterii         -              -                      -
 13  Asysta przy przeglądzie UDT        ✓            ✓                     ✓
 14  Stały rabat        ✓            ✓                     ✓
 15  Gwarancja na wykonaną usługę        ✓            ✓                     ✓
 16  Dodatkowa informacja o konieczności
 wykonywania prac dodatkowych
       ✓            ✓                     ✓
 17  Dodatkowa informacja o ewentualnych
 nieprawidłowościach w konserwacji codziennej
       ✓            ✓                     ✓
 18  Utylizacja odpadów powstałych
 w wyniku czynności serwisowych
       ✓            ✓                     ✓
 19  Ubezpieczenie AC         -              -                      -
 20  Serwis u Klienta - warsztat na miejscu         -             -                     ✓
 21  Monitoring wózka (FLS)         -             -                      -
 22  Czas reakcji serwisu       24h           24h                     1h
(w godzinach pracy serwisu)
 23  Forma płatności    Ryczałt
miesięczny

 
 Po wykonaniu
   przeglądu /
     naprawy
                Ryczałt
              miesięczny
         (za pracowników)

" ✓ " - usługa serwisowa jest w zakresie pakietu, rozliczana w ramach opłaty serwisowej za pakiet

" - "  - usługa serwisowa jest poza zakresem pakietu, płatna dodatkowo