Z przyjemnością pragniemy zaprezentować Państwu ofertę pakietów serwisowych zapewniających doskonały stan techniczny wózków będących pod stałą kontrolą specjalistów.

Pakiet opieka polega na pełnieniu obsługi serwisowej nad parkiem maszynowym klienta w zakresie wykonywania przeglądów okresowych w wózkach nowych, bądź używanych.

Korzyścią dla Klienta jest przeniesienie odpowiedzialności za monitorowanie przez Emtor okresu, w którym należy dokonać konserwacji w wózkach oraz fachowa stała opieka nad maszynami.

PAKIET OPIEKA obejmuje:

  • przeglądy okresowe zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki
  • w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego urządzeń transportu bliskiego;
  • części i materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania obsługi technicznej zgodnie z DTR producenta;
  • robociznę
  • dojazd.

Maszyny objęte umową:

  • Wózki nowe
  • Wózki używane