Zakres pakietów serwisowych EMTOR - Dokument w formie pliku .pdf

1 Serwis stacjonarny/Ryczałt za mechaników   2 Full Service Mobilny    3 Full Service Stacjonarny
4 Full Service All Inclusive Mobilny    5 Full Service All Inclusive Stacjonarny 

                          Pakiet Opieka

                      Pakiet Full Service

Lp. Pakiety
serwisowe      
Ryczałt za przeglądy  

Serwis na żądanie

Stacjonarny
/ Ryczałt 1
FS Mobilny 2 FS
Stacj.3
FS ALL Mobilny 4 FS ALL Stacj.5  
1 Koszt robocizny
- przegląd techniczny  
      ✓          -        ✓     ✓       ✓     ✓      ✓
2 Dojazd
- przegląd techniczny
      ✓          -        ✓     ✓       ✓     ✓      ✓
3 Części
- przegląd techniczny
      ✓          -         -     ✓       ✓     ✓      ✓
4 Resurs       ✓          -         -     ✓       ✓     ✓      ✓
5 Pomiary rezystancji        ✓          -         -     ✓       ✓     ✓      ✓
6 Przegląd baterii trakcyjnej 
- sprawdzenie
      ✓          -         -     ✓       ✓     ✓      ✓
7 Koszt robocizny 
- naprawy
       -          -        ✓     ✓       ✓     ✓      ✓
8 Dojazd - naprawy        -          -        ✓     ✓       ✓     ✓      ✓
9 Części - naprawy        -          -         -     ✓       ✓     ✓      ✓
10 Wymiana ogumienia (opony/rolki)        -          -         -      -        -     ✓      ✓
11 Wymiana wideł        -          -         -      -        -     ✓      ✓
12 Wymiana baterii        -          -         -      -        -      -       -
13 Asysta przy przeglądzie UDT       ✓         ✓        ✓     ✓       ✓     ✓      ✓
14 Stały rabat       ✓         ✓        ✓     ✓       ✓     ✓      ✓
15 Gwarancja na wykonaną usługę       ✓         ✓        ✓     ✓       ✓     ✓      ✓
16 Dodatkowa informacja
o konieczności wykonywania prac dodatkowych
      ✓         ✓        ✓     ✓       ✓     ✓      ✓
17 Dodatkowa informacja
o ewentualnych nieprawidłowościach w konserwacji codziennej
      ✓         ✓        ✓     ✓       ✓     ✓      ✓
18 Utylizacja odpadów powstałych w wyniku czynności serwisowych       ✓         ✓        ✓     ✓       ✓     ✓      ✓
19 Ubezpieczenie AC        -          -         -      -        -     ✓      ✓
20 Serwis u Klienta
- warsztat na miejscu
       -          -        ✓      -       ✓      -      ✓
21 Monitoring wózka (FLS)        -          -         -      -        -     ✓      ✓
22

Czas reakcji serwisu

    24h        24h      1h
  (w godz.        pracy     serwisu)
   24h     1h
    (w       godz.     pracy serwisu)
   24h     1h
    (w     godz.     pracy serwisu)
23 Forma płatności                                                   Ryczałt        msc.        Po  wykonaniu przeglądu/    naprawy    Ryczałt
     msc.
   (za me-
chaników)
 Ryczałt      msc.  Ryczałt      msc.   Ryczałt       msc.  Ryczałt      msc.

" ✓ " - usługa serwisowa jest w zakresie pakietu, rozliczana w ramach opłaty serwisowej za pakiet

" - "  - usługa serwisowa jest poza zakresem pakietu, płatna dodatkowo