Standardy zużycia eksploatacyjnego urządzeń powstały w celu zobrazowania użytkownikowi co jest uznawane za akceptowalne zużycie, a czym jest stan niedopuszczalny.

W przewodniku zostały umieszczone fotografie, na których prezentujemy przykłady zużycia podzespołów.Standardy zużycia eksploatacyjnego urządzeń Emtor

 

Fotografie oznaczone zielonym symbolem przedstawiają dopuszczalne zużycie, a wszelkie koszty remontu stanowią odpowiedzialność firmy Emtor, natomiast fotografie oznaczone czerwonym symbolem to przykłady niedopuszczalnych szkód, za które użytkownikowi urządzenia/wynajmującemu będą naliczane opłaty dodatkowe z tytułu powstałych uszkodzeń.
Jednocześnie podkreśla się, iż brak wskazania w niniejszym dokumencie elementów które podlegają wymianie lub naprawie nie zwalania „klienta” z odpowiedzialności za pokrycie kosztów ich naprawy lub wymiany. Wszelkie wady lub uszkodzenia, które wystąpiły w trakcie użytkowania urządzenia powinny zostać zgłoszone oraz usunięte tak szybko, jak tylko jest to możliwe.