Tegoroczna konferencja Multimodal Europe, odbywała się pod hasłem : „Megatrendy a wyzwania dla transportu multimodalnego”.  Impreza miała miejsce w Warszawie 19 marca 2015 roku i uczestniczyło w niej 250 menedżerów branży logistyczno-transportowej, którzy mogli wysłuchać interesujących prelekcji dotyczących dostarczania różnych rozwiązań usług transportu wewnątrzzakładowego.

Firma Emtor będąca partnerem konferencji przedstawiła kompleksową ofertę produktową i usługową dla wózków paletowych jak i widłowych marki Yale, wyposażonych w najnowsze rozwiązania techniczne, podnoszące wydajność produkcyjną, ergonomię, niezawodność oraz komfort pracy.


Created 20-03-2015