Z radością informujemy Państwa, iż zakończyliśmy z sukcesem realizację projektu „Wdrożenie programu 5S + SAFETY na hali warsztatowo-magazynowej”. 

Program 5S to system zasad służący do ustanowienia i utrzymania wysokiej jakości stanowisk pracy. Jego nazwa pochodzi od pięciu japońskich słów, odnoszących się do etapów organizacji stanowisk pracy, które znalazły swoje polskie odpowiedniki:

- sortowanie, systematyka, utrzymywanie czystości, standaryzacja, samodyscyplina, bezpieczeństwo.

Program 5S + SAFETY pozwoli na lepszą organizację pracy pracowników, usprawnienie i przyśpieszenie realizacji zadań, poprawę kontroli nad jakością i ilością pracy oraz zdecydowanej oszczędności miejsca na hali warsztatowo-magazynowej.


Created 04-11-2015