Z radością informujemy, że firma Emtor zdobyła certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play 2023.
To nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale również potwierdzenie naszego zaangażowania w etyczne wartości, społeczną odpowiedzialność i uczciwą konkurencję.

 

O programie Fair Play
Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.
Więcej informacji: www.fairplay.pl

 


Created 29-04-2024